Keit­tiö­re­mont­ti
Kaik­ki meil­tä!

Keit­tö­re­mont­ti

Keit­tiö — Kodin sydän

Keit­tiö on kodin sydän ja par­haim­mil­laan siel­lä onkin sekä muka­va viet­tää aikaa, sekä val­mis­taa ruo­kaa.

Toteu­tam­me hyvin suun­ni­tel­tu­ja keit­tiö­re­mont­te­ja kai­ken­ko­koi­siin kotei­hin Uuden­maan alu­eel­la.

Keit­tiön remon­toin­ti on vai­va­ton­ta kun jätät sen ammat­ti­lai­sen teh­tä­väk­si!

HUO­LEL­LI­SES­TA SUUN­NIT­TE­LUS­TA VII­MEIS­TEL­TYYN TOTEU­TUK­SEEN

Laa­dim­me remont­ti­suun­ni­tel­man aina asiak­kaan tar­pei­den ja koh­teen omi­nai­suuk­sien perus­teel­la.