Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen ja sanee­raus
Kaik­ki meil­tä!

remon­toi ja sanee­raa

Aina sil­loin täl­löin tar­vit­see huol­taa ja kor­ja­ta, kaik­ki kodit kai­paa­vat aika ajoin joko pien­tä pin­ta­re­mont­tia tai suur­ta remont­tia. Unel­moit­ko auto­tal­lis­ta vai kesä­mö­kis­tä?

Haluat­ko kor­ja­ta, uudis­taa tai raken­taa uut­ta?

Me kor­jaam­me.

Me raken­nam­me.

Me sanee­raam­me.